Procedura uzyskania patentu strzeleckiego, pierwszego kroku w uzyskaniu pozwolenia na broń.

Uzyskanie Patentu strzeleckiego.

Po 3 miesiącach od momentu zarejestrowania klubowicza przez Klub w Portalu PZSS możesz przystąpić do patentu.
Rejestracja odbywa się wyłącznie poprzez portal.pzss.org.pl
Link: https://portal.pzss.org.pl,

Login i hasło do portalu uzyskasz w klubie, którego jesteś członkiem.

  1. Wybierz zakładkę „egzaminy”, następnie z wykazu egzaminów wybierz odpowiednie miejsce i termin. Tabele egzaminów możesz śledzić pod linkiem www.pzss.org.pl/patenty-licencje/terminy-egzaminow
  1. Na egzamin możesz zapisać się tylko w województwie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania lub siedziby klubu macierzystego.

3. Nie zapomnij wydrukować wniosku o nadanie patentu wygenerowanego z Portalu,

zaznacz jakie dyscypliny chcesz zdawać.

Z wnioskiem przychodzisz do klubu i zdajesz wewnętrzny egzamin, dopuszczający Cię do egzaminu PZSS. Egzamin wewnętrzny odbywa się u prowadzącego strzelanie, przyjeżdżając na strzelnicę w godzinach jej otwarcia w dogodnym dla Ciebie terminie. Na wniosku potrzebujesz pieczątkę i podpis jednego z czterech osób do wyboru:

1. Prezesa – Roberta Rosy,

2. Wiceprezesa – Borysa Romanko,

3. Skarbnika – Bartka Szmit

4. Księgowa – Karolina Potocka

oraz pieczątki lekarza, stwierdzającej brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania strzelectwa (nie musi być to lekarz medycyny sportowej – zgodnie z obowiązującymi przepisami). Lekarz bywa często godzinę przed egzaminem (patrz tabela www.pzss.org.pl/patenty-licencje/terminy-egzaminow, kolumna „Badania”).

4. Płatność za egzamin możliwa jest wyłącznie przez system DOT-PAY podczas rejestracji na egzamin. Portal po ukończeniu rejestracji przekieruje do płatności.

5. Osoby zgłaszające się na egzamin muszą posiadać wniosek o nadanie patentu strzeleckiego wygenerowany z Portalu PZSS, podpisany przez klub i lekarza oraz dowód osobisty lub paszport.

6. Wyniki z przeprowadzonego egzaminu oraz nadanie patentu znajdziesz na portalu https://portal.pzss.org.pl,

Co jeśli nie zdałeś egzaminu?

Patent wydany jest w zakresie, w jakim został zdany egzamin. Na przykład, jeśli podczas egzaminu zaliczono pistolet i karabin, a nie zaliczono strzelby patent zostanie nadany w zakresie pistolet i karabin. Strzelba zostanie „dopisana” do patentu po zdaniu egzaminu poprawkowego.

Do egzaminu poprawkowego możesz przystąpić nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia niezaliczonego egzaminu.

Procedura poprawki:

  1. Zarejestruj się na egzamin przez portal.
  2. Wygenerowanie wniosku, zaznaczając dyscyplinę.
  3. Zapłać za egzamin przez system DOT-PAY
  4. Podpis przez klub nie jest wymagany przez PZSS, ale mile widziany.
  5. Podpis lekarza nie potrzebny, chyba że minął już rok od pierwszego egzaminu

Z wybranego terminu egzaminu można zrezygnować za pośrednictwem Portalu Informatycznego, klikając przycisk „wypisz” nie później niż 24 godziny przed zamknięciem rejestracji. Wtedy otrzymasz zwrot wpłaconej kwoty.