Close
80-729 Gdańsk Zawodników 1A
+48530386445
Kurs umożliwiający nabycie uprawnień prowadzącego strzelanie.

Kurs prowadzącego strzelanie

Kurs dla osób pragnących uzyskać uprawnienia Prowadzącego Strzelanie.

Ustawa o broni i amunicji, a ściślej Rozporządzenie O Wzorcowym Regulaminie Strzelnicy wymaga od osób, które chcą nadzorować strzelców uprawnień Prowadzącego Strzelanie. Osoba, która chce posiadać takie uprawnienia powinna odbyć 16 godzinne przeszkolenie z zakresu prowadzenia strzelań oraz udzielania pomocy przedlekarskiej. Taki kurs można zorganizować pod przewodnictwem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego Ten kurs jest odpowiedzią na tą potrzebę.

Podczas kursu na prowadzącego strzelanie dowiesz się:

– jakie przepisy i obowiązki nakłada ustawodawca na prowadzącego strzelanie
– jak radzić sobie z przepisami i jak interpretuje przepisy sąd na podstawie już rozpatrzonych spraw
– jakie przepisy i komendy obowiązują w różnych dyscyplinach strzelectwa
– jak planować strzelanie dla indywidualnych osób oraz małych i dużych grup
– jak realizować sprawnie strzelanie na miejscu już na strzelnicy
– jak działa popularna broń palna
– czym opatrywać rany i jak poradzić sobie z urazem na strzelnicy
– kiedy spodziewać się zagrożenia i jak radzić sobie z trudnym strzelcem

Kurs prowadzącego strzelanie składa się z dwóch spotkań online, gdzie omawiamy teorię oraz jednego spotkania na żywo gdzie ćwiczymy przypadki trudnych kursantów oraz pierwszą pomoc.

Miejsce szkolenia

Online
Stacjonarnie – Strzelnica KSI, ul. Zawodników 1, Gdańsk

Czas szkolenia:

Jeden dzień online
Jeden dzień 17:00 do 22:00 stacjonarnie

Zgłoszenia:

Poprzez formularz
https://forms.gle/wJpjYJ2ymeKtkbFL8

Konto i dane do opłat wyślemy na maila, na miesiąc przed terminem kursu.

Opłaty:
350 zł od członków klubu KSI
400 zł od pozostałych osób

Opłata za kurs zawiera koszt (50 zł) wydania legitymacji przez PZSS.

Kto może uczestniczyć w kursie – fragment regulaminu PZSS

§ 2
1. Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) ukończyła 21 lat;
b) odbyła co najmniej 16-sto godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz
udzielania pomocy przedlekarskiej (komentarz: to właśnie na taki kurs/przeszkolenie, który organizujemy)
c) posiada patent strzelecki oraz licencję trenera albo sędziego lub zawodnika