Close
80-729 Gdańsk Zawodników 1A
+48530386445

CZĘŚĆ PIERWSZA
Czyli „zapisałem się do klubu i nie wiem co dalej”

 1.  Jeśli zapisałeś się do klubu, to upewnij się, że dopełniłeś wszystkich formalności opisanych tutaj.
 2. Na strzelnicę w Gdańsku możesz przyjść kiedy tylko chcesz, w godzinach jej otwarcia. Strzelnica w Zielnowie nie jest wyposażona w magazyn broni, więc strzelanie dla osób bez własnej broni odbywa się tam tylko w szczególnych sytuacjach. Będąc członkiem KSI, wejście na wszystkie strzelnice masz za darmo.
 3. Przed pierwszą wycieczką na strzelnicę koniecznie sprawdź kalendarz wydarzeń i zawodów – na początku interesuje Cię oś 25m. Jeśli nie ma informacji, żeby ta była zajęta (a rzadko się to zdarza) to nie ma przeszkód.
 4. Przy pierwszej wizycie na strzelnicy poinformuj obsługę, że to Twój pierwszy raz. Obsługa powinna udzielić Ci podstawowego przeszkolenia z zasad bezpieczeństwa i obsługi stanowisk strzeleckich.
 5. Jeśli dążysz do pozwolenia na broń – przeczytaj procedury odnośnie patentu strzeleckiego i zaświadczeń o członkowstwie, a następnie PORADNIK AD. POZWOLENIA NA BROŃ.

CZĘŚĆ DRUGA
Ogólne zasady obowiązujące na strzelnicy

 1. Na strzelnicy obowiązuje regulamin zatwierdzony przez odpowiednie organy. Regulaminy znajdziesz tutaj.
 2. Każdy użytkownik strzelnicy obowiązany jest niezwłocznie po wejściu wpisać się do książki pobytu na strzelnicy. Członkowie KSI mogą dokonać tego za pomocą karty członkowskiej, o ile jest to technicznie możliwe.
 3.  Prowadzący strzelanie to z natury ludzie mili i profesjonalni, ale jako najwyższy organ decyzyjny na strzelnicy muszą być stanowczy. Ich najważniejsze zadanie to zapewnianie bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu, w drugiej kolejności obsługa i dbanie o płynną pracę strzelnicy.
 4. Prowadzący strzelanie zapraszają, wyznaczają stanowiska strzeleckie jak i w skrajnych sytuacjach wypraszają.
 5. Prowadzący strzelanie, choć bardzo by chcieli, nie zawsze będą w stanie pilnować kolejki, udzielać porad, rozmawiać o życiu lub dyskutować o CZ’tkach. Prosimy o wyrozumiałość, szczególnie w godzinach szczytu.
 6. Oś 15m na strzelnicy w Gdańsku dostępna jest tylko i wyłącznie dla osób, które posiadają własną broń, ukończyły kurs prowadzącego strzelanie i w związku z tym same je sobie prowadzą.
 7. Strzelanie z broni czarnoprochowej jest możliwe tylko jeśli wyrazi na to zgodę prowadzący strzelanie. W sytuacji gdy na strzelnicy jest duży ruch nie ma takiej możliwości.

CZĘŚĆ TRZECIA
Osoby towarzyszące i nie-klubowicze

 1. Każdy klubowicz KSI, który ukończył kurs prowadzącego strzelanie, ma prawo przyprowadzić do dwóch osób towarzyszących i samemu prowadzić im strzelanie. W takiej sytuacji od każdej osoby towarzyszącej pobiera się opłatę za wejście w wysokości 30 PLN. Osoby towarzyszące mogą korzystać z cennika takiego samego, jak dla klubowiczów.
 2. Osoba niezrzeszona w klubie, a posiadająca pozwolenie na broń (niezależnie od posiadania własnej broni) ponosi opłatę 50 PLN za wejście i może korzystać z cennika klubowego.
 3. Osoba, która nie posiada własnej broni, jest zrzeszona w innym klubie niż KSI i przygotowuje się do egzaminu na patent strzelecki zdawanego u nas  – ponosi opłatę 50 PLN i może korzystać z cennika klubowego na .22LR, 12/70 i wiatrówkę.
 4. Osoby, które nie zostały wymienione powyżej, mogą skorzystać z naszych pakietów i oferty dla grup zorganizowanych.

CZĘŚĆ CZWARTA
Rezerwacje stanowisk, strzelnicy, organizacja wydarzeń

 1. Na cztery stanowiska strzeleckie na osi 25m w Gdańsku, jedno zawsze przeznaczone jest na rezerwacje dokonane przez klubowiczów w systemie plandok. Pozostałe są domyślnie wolne i czekają na klubowiczów „z ulicy”.
 2. Na naszych strzelnicach prowadzi się strzelania komercyjne, przeznaczone dla ludzi, którzy dopiero zaczynają przygodę ze strzelectwem bądź chcą się po prostu dobrze pobawić. Takie grupy mają pierwszeństwo, z uwagi na wcześniej dokonaną rezerwację.
 3. W przypadku zainteresowania wynajęciem całego obiektu, organizacją zawodów czy chęci zorganizowania strzelania dla większej liczby osób, prosimy o kontakt. Szczegóły zostaną ustalone indywidualnie.