Kurs pierwszej pomocy z elementami medycyny taktycznej.

Klub KSI w razie zapotrzebowania oraz w przypadku znalezienia odpowiedniej ilości osób zainteresowanych organizuje kursy pierwszej pomocy medycznej. osoby zainteresowane takimi kursami proszone są o kontakt z zarządem.

Poniżej galeria zdjęć z jednego z kursów zorganizowanych przez Klub Strzelających Inaczej