Close
80-729 Gdańsk Zawodników 1A
+48530386445

Grupa proobronna KARNIEWIACY

IDEA
Pomysł na grupę proobronną KARNIEWIACY w Klubie Strzelających Inaczej pojawił się z kilku powodów

 • pełnoskalowa inwazja na Ukrainę
 • chęć zawiązania grupy dzięki której, będziemy mieli możliwość profesjonalnego szkolenia w taktyce piechoty zmotoryzowanej w skali kompanii/batalionu
 • zwiększenia potencjału obronnego Państwa Polskiego w lokalnej społeczności województwa pomorskiego

Nie bylibyśmy sobą (Borys i Robert) gdybyśmy nie przyznali, że chęć kontynuowania profesjonalnego szkolenia piechoty jest związana także z tym, że oboje niestety nie otrzymaliśmy takiego szkolenia podczas służby, a przede wszystkim nie było ono rozwijane w żaden sposób, a dobrze wiemy, że nie używane umiejętności zanikają.

NAZWA
Grupę KARNIEWIACY nazwaliśmy tak, ponieważ mamy talent do genialnych nazw, a że jesteśmy prostymi żołnierzami piechoty to głównie tańce i hulańce nam w głowie! Oczywiście mogliśmy się nazwać np. Specjalne Orły w Natarciu ale takie nazwy są zarezerwowane dla komandosów, którzy są lepsi od nas. Nie chcieliśmy kalać dobrego imienia!

CEL ISTNIENIA
Stworzyć wyszkoloną, zgraną, z systemem łączności i uzbrojoną grupę wielkości kompanii/batalionu piechoty zmotoryzowanej, która w współpracy i pod komendą Sił Zbrojnych RP, Policji i innymi służbami będzie ochotniczo działać na rzecz bezpieczeństwa regionu województwa pomorskiego, a w razie sytuacji kryzysowych w innych częściach naszego państwa udzielać wsparcia w innych regionach.

NABÓR
Nabór do naszej grupy prowadzimy dwa razy do roku (okolice lutego i lipca). Z powodu nielicznej kadry szkoleniowej opłacanej z środków naszego stowarzyszenia oraz własnych jesteśmy w stanie w jednym naborze przyjąć do 60 osób.
O najbliższych naborach informujemy na naszej stronie w zakładce Kalendarz.

JAKICH LUDZI SZUKAMY
Przede wszystkich posiadaczy prywatnej broni palnej. Uzyskanie pozwolenia w ramach Ustawy o Broni i Amunicji jest dla nas sygnałem, że jesteś zdrowym psychicznie, niekaranym i zaangażowanym obywatelem naszego Kraju. Po drugie zdrowych fizycznie i posiadających trochę wolnego czasu i środków finansowych na osobiste doposażenie się i wyszkolenie.

 

SYSTEM SZKOLENIA
Nasz system szkolenia dzieli się na dwie główne części: Szkolenie Unitarne i Szkolenie Piechoty.

Szkolenie Unitarne przez jakie przeprowadzamy chętnego kandydata do nas opiera się na następujących tematach:

 • sprawność fizyczna (biegi, marsze, wydolność i wytrzymałość ogólna organizmu)
 • survival militarny (motywacja, bytowanie w terenie przygodnym, pozyskiwanie pożywienia, uzdatnianie wody, rozpalanie ognia)
  nawigacja za pomocą kompasu i mapy oraz GPS (marsze na orientację, planowanie trasy)
 • szkolenie inżynieryjne (planowanie i przygotowywanie obrony, kopanie okopów, schronów, przygotowywanie budynków do obrony)
 • szkolenie minerskie (planowanie pola minowego, minowanie, użytkowanie materiałów wybuchowych w działaniach piechoty, wykrywanie min)
 • szkolenie strzeleckie (strzelanie z karabinka, karabinu maszynowego, karabinu wyborowego, granatnika przeciwpancernego, użytkowanie granatów ręcznych, określanie odległości do celu)
 • taktyka piechoty (taktyka sekcji, taktyka drużyny, taktyka plutonu, patrolowanie, natarcie, obrona, wycofanie, baza patrolowa, rozkaz przygotowawczy i bojowy, wykrycie stanowiska strzeleckiego, posługiwanie się termowizją i noktowizją, maskowanie)
 • medycyna taktyczna (samopomoc, użytkowanie apteczki pierwszej pomocy, pomoc koledze, ewakuacja rannych)
 • szkolenie przeciwchemiczne (używanie maski przeciwgazowej, środki rażenia, filtry)
 • łączność (posługiwanie się radiem, sygnały dowodzenia, kryptonimy, szyfry, bezpieczeństwo transmisji, alfabet NATO)

Szkolenie unitarne trwa około pół roku. Opiera się o kadrę składającą się z byłych lub czynnych żołnierzy Wojska Polskiego i nie tylko.

W procesie Szkolenia Piechoty skupiamy się na takich tematach jak:

 • wykorzystanie pojazdów do działań (motocykle, pojazdy terenowe, jazda w trudnym terenie, pojazdy opancerzone tzn. transportery piechoty, czołgi)
 • wykorzystanie bezzałogowych środków latających (drony z różnymi rodzajami kamer, umiejętność pilotażu, przeciwdziałanie)
  szkolenie rozpoznawcze (techniki rozpoznawcze)
 • szkolenie strzelców wyborowych (umiejętność prowadzenia precyzyjnego ognia na dystansach od 100 do 600m, umiejętności kamuflażu, skryte podejście, współpraca w sekcji strzelców wyborowych)
 • szkolenie celowniczych karabinów maszynowych (współpraca w sekcji karabinów maszynowych, ciężkie karabiny maszynowe, współpraca w plutonie)
 • szkolenie strzelców granatnika przeciwpancernego (granatnik podlufowy, granatnik przeciwpancerny, rodzaje granatników, strzelanie na symulatorach)
 • szkolenie taktyczne (działanie z pojazdów, rajd, zasadzka, walka w mieście)
 • szkolenie wodne (przeprawy przez cieki wodne, autoratownictwo, przeżycie w wodzie)
 • szkolenie linowe (wspinaczka, zjazdy linowe, budowa stanowiska zjazdowego)
 • pełne szkolenie medyczne TC3
 • symulacje taktyczne, scenariusze bojowe
 • alarmy sprawdzające gotowość do prowadzenia działań

Szkolenie Piechoty trwa dwa lata. Po tym okresie, członek grupy może u nas tylko podtrzymywać umiejętności. Rozwój dalszy odbywa się poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych.
DLACZEGO WARTO DO NAS WSTĄPIĆ?
Uważamy, że każdy obywatel naszego Kraju powinien przejść profesjonalne podstawowe przeszkolenie wojskowe. Agresja Rosji i Białorusi na Ukrainę sprawiła, że przez najbliższe kilkadziesiąt lat będziemy mieć w pobliżu naszych granic wrogie nam państwo, co sprawia, że musimy być gotowi na konfrontację. Ta konfrontacja może przybrać oczywiście różne formy, ale gdy przeciwnik zaatakuje nas militarnie, nie chcemy by na naszym terenie powtórzyły się scenariusze jakich doświadczyło wiele Ukraińskich miast i wsi. Należy przeciwstawić się agresorowi z bronią w ręku, będąc zorganizowanym, wyszkolonym i współdziałając z Siłami Zbrojnymi. A w razie zajęcia terenu, działać dalej jako ruch oporu. Pamiętaj, że niestety w razie sytuacji konfliktu zbrojnego, Państwo Polskie nie da rady w krótkim czasie przeszkolić dużej ilości rekrutów i ich wyposażyć tak by byli zdolni podjąć realne działania. Dlatego odpowiedzialność za to spada bezpośrednio na każdego obywatela. Należy samemu się szkolić i samemu się wyposażyć w czasie pokoju tak bardzo jak to tylko możliwe.

CO DAJE NAM MANDAT DO ORGANIZACJI TAKIEGO SZKOLENIA? MOŻE LEPIEJ TAKIE SZKOLENIE ZOSTAWIĆ WOJSKU I NIE BAWIĆ SIĘ W INDIAN?
Niestety, nasze doświadczenia wyniesione z służby każą nam powątpiewać w dobre i profesjonalne przygotowanie jakie może dać nam nasza Armia. Musimy szkolić się sami, w wielu przypadkach będziemy robić to lepiej, ponieważ w naszej grupie płacisz za szkolenie i masz prawo wymagać! Przewaga naszego szkolenia:

 • u nas będziesz musiał sam się wyposażyć w podstawowy sprzęt, przez co masz możliwość wyboru tego co będzie Ci lepiej pasować, nie dostaniesz za dużej kamizelki, nie zostawimy Cię bez porady co wybrać
 • masz możliwość korzystania z doświadczenia jednych z najlepszych instruktorów na rynku szkoleniowym, my wiemy co się sprawdza, a kto tylko sprzedaje swoje teorie
 • masz możliwość należeć do grupy która wspólnie trenuje, jest zgrana, w razie potrzeby będzie działać razem, to lepsze niż przypadkowe umieszczenie Cię w razie mobilizacji w losowej jednostce z zupełnie przypadkowymi ludźmi
 • u nas nie ma musztry, stania pod pomnikami, obowiązkowego śpiewu czy sprawdzania czy ktoś ma równo ułożony beret, ponieważ są to rzeczy zbędne w prowadzeniu walki piechoty. Natomiast zbyt długa broda może utrudniać założenie maski przeciwgazowej, a zbyt długie włosy po tygodniu bez kąpieli są trudne do utrzymania w czystości, ale tego doświadczysz sam podczas szkolenia.
 • nikt Ci nic nie każe, musisz mieć własną motywację, nie chcesz u nas być, zgłaszasz że odchodzisz i nikt Cię nie trzyma
  płacisz znacząco mniej za całość procesu szkolenia niż gdybyś sam zdobywał tą wiedzę jeżdżąc do różnych instruktorów
 • dysponujemy bazą szkoleniową w postaci strzelnicy otwartej, dwoma strzelnicami krytymi, łącznością, zabezpieczeniem medycznym, potrafimy zorganizować długotrwałe, skoszarowane szkolenie z obsadą instruktorską
 • szkolenia które proponujemy wyżej organizowaliśmy już wielokrotnie w organizacjach pozarządowych takich jak Strzelec, Obrona Narodowa, czy szkoląc żołnierzy na Ukrainie
 • dysponujemy dostępem do instruktorów z doświadczeniem bojowym wyniesionym z konfliktu na Ukrainie

Najnowszy nabór 2024!
https://www.strzelamyinaczej.pl/grupa-proobronna-karniewiacy/nabor-do-grupy-pro-obronnej-karniewiacy/