Sekcja DYNAMICZNA – DOUBLE D

Sekcja Strzelań Dynamicznych KSI – DOUBLE D

Trenuje w każdy wtorek godziny 17:30 do zamknięcia.

Prowadzący sekcję to:
– Rafał Kaźmierowski
– Zbigniew Frost

Zasady uczestnictwa w zajęciach sekcji:
– składka 10 zł/miesiąc na konto sekcji
96 1140 2004 0000 3102 7705 6388
Stowarzyszenie Klub Strzelających Inaczej KSI
WPŁATY TYTUŁEM: IMIĘ NAZWISKO składka za miesiąc XXXXXXXX

– składki wpłacane na konto sekcji idą na zaklejki, tarcze, spraye i inne akcesoria do treningu   strzeleckiego sekcji
– regularne uczestnictwo w treningach (warto trenować z sekcji minimum 3 razy w miesiącu)
– sekcja organizuje zawody IPSC Rifle, IPSC Pistol oraz 2Gun

 

Obecni członkowie sekcji:
– Kaźmierowski Rafał 10 zł+10 zł
– Frost Zbigniew
– Michałek Piotr 50 zł
– Podsiedlak Maciej 10 zł+10 zł+10zł
– Ławniczak Krzysztof 10 zł
– Ginter Sławomir 10 zł+10 zł+10zł
– Szpilewicz Michał 10 zł+10 zł+10zł
– Załuska Witold 10 zł+10 zł+10
– Piotrowski Sebastian 30 zł
– Rut Sebastian 10 zł+10 zł
– Baumruck Łukasz 10 zł
– Górnik Grzegorz 10 zł+10 zł
– Sosnowski Michał 10 zł+20zł
– Sosnowski Łukasz 10 zł+20zł
– Siemaszko Maciej 30 zł
– Domaradzki Zbigniew 10 zł
– Podsiedlak Maciej 10 zł
– Banaszek Jarosław 10 zł
– Ławniczak Krzysztof 10 zł
– Trawicki Dariusz 20 zł
– Żmudziński Piotr 30 zł
– Rusin Piotr 10 zł
– Banaszek Jarosław 10 zł
– Rusin Piotr 10 zł
– Czerniawski Maciej 110zł

Stan konta sekcji na dzień 04.12.2017 r.: 580 zł