Płatności, statut i zasady przyjęcia

Statut Stowarzyszenia „Klub Strzelających Inaczej KSI”
Deklaracja Klub Strzelających Inaczej w PDF
Deklaracja Klub Strzelających Inaczej w DOC

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze statutem klubu. Ponad to prosimy o zaznajomienie się z zasadami przyjmowania do klubu.

By zostać członkiem należy:

  1. Wypełnić deklarację
  2. Wpłacić składkę członkowską

Zgłoszenia w postaci zeskanowanej deklaracji oraz potwierdzenia przelewu składki proszę wysyłać na mail: klubstrzelajacychinaczej@gmail.com

Jeżeli opłaciłeś składkę oraz wysłałeś wniosek, jesteś przyjęty. Przyjdź do klubu po kartę członka KSI (przy pierwszej wizycie na naszej strzelnicy, zabierz z sobą wypełniony oryginał deklaracji członkowskiej oraz wydrukowane potwierdzenie przelewu).
Płatności prosimy dokonywać na rachunek bankowy:

85 1140 2004 0000 3802 7593 0655

mBank

W tytule przelewu proszę wpisać KTO, ILE, ZA CO i OSOBĘ WPROWADZAJĄCĄ (jeśli jest)

np. Jan Kowalski, 240 zł i 50, składka i wpisowe, Paweł Nowak

Zasady opłat do Klubu Strzelających Inaczej

  1. Osobę zapisującą się, między styczniem a czerwcem, w danym roku kalendarzowym obowiązują następujące opłaty:

-100 zł wpisowego

-240 zł składki rocznej (do końca danego roku kalendarzowego)

Na przykład: Jeśli Pan Andrzej zapisał się w marcu 2016 roku, to opłaty są następujące: 100 zł wpisowego oraz 240 zł składki rocznej ważnej do końca 2016 roku. Z początkiem 2017 roku opłaca składkę na ten rok kalendarzowy w wysokości 240 zł.

  1. Osobę zapisującą się, między 1 lipca a 31 października, w danym roku kalendarzowym obowiązują następujące opłaty:

-100 zł wpisowego

-150 składki półrocznej

Na przykład: Jeśli Pan Andrzej zapisał się w październiku 2016 roku, to opłaty są następujące: 100 zł wpisowego oraz 150 zł składki półrocznej ważnej do końca 2016 roku.  Z początkiem 2017 roku opłaca składkę na ten rok kalendarzowy w wysokości 240 zł.

  1. Osobę którą wprowadził do klubu, dotychczasowy członek klubu, między styczniem a czerwcem, w danym roku kalendarzowym, obowiązują następujące opłaty:

-50 zł wpisowego

-240 zł składki rocznej

Na przykład: Jeśli Pan Andrzej ma koleżankę Helenę. Pan Andrzej wprowadził Panią Helenę do klubu w marcu 2016 roku, to opłaty dla Pani Heleny są następujące: 50 zł wpisowego oraz 240 zł składki rocznej ważnej do końca 2016 roku. Z początkiem 2017 roku Pani Helena opłaca składkę na ten rok kalendarzowy w wysokości 240zł.

  1. Osobę którą wprowadził do klubu, dotychczasowy członek klubu, między 1 lipca a 31 października, w danym roku kalendarzowym, obowiązują następujące opłaty:

– 50 zł wpisowego

-150 zł składki półrocznej

Na przykład:  Jeśli Pan Andrzej ma koleżankę Helenę. Pan Andrzej wprowadził Panią Helenę do klubu w październiku 2016 roku, to opłaty dla Pani Heleny są następujące: 50 zł wpisowego oraz 150 zł składki półrocznej ważnej do końca 2016 roku. Z początkiem 2017 roku Pani Helena opłaca składkę na ten rok kalendarzowy w wysokości 240 zł.

5. Osobę zapisującą się między 1 listopada a 31 grudnia obowiązują nastęujące opłaty:

– 0 zł wpisowego

– 100 zł składki za ostatnie dwa miesiące

Na przykład: Jeśli Pan Andrzej zapisał się w listopadzie 2017 roku, to opłaty są następujące: 0 zł wpisowego oraz 100 zł składki za ostatnie 2 miesiące danego roku, ważnej do końca 2017 roku.  Z początkiem 2018 roku opłaca składkę na ten rok kalendarzowy w wysokości 240 zł.

 

Dla osób wprowadzających (odpowiednio w przykładach Pan Andrzej) już niedługo konkurs nieustający, całoroczny, w którym będziemy rozdawać nagrody za wprowadzenie największej ilości nowych członków co miesiąc i pod koniec roku.

5. Osoby do (czyli poniżej) 21 roku życia opłaty kształtują się następująco (jeżeli w danym roku kończysz 21 lat, to opłacasz jeszcze składkę 200 zł rocznie, jeżeli kończysz 21 lat np. w sierpniu a opłacasz składkę półroczną, to druga półroczna składka także wynosi 150 zł):

-brak wpisowego

-200 zł – składka roczna (styczeń-grudzień)

-150 zł – składka półroczna(styczeń-czerwiec lub lipiec-grudzień)

Zapraszamy!

PREZES

Robert Rosa