DOŁĄCZ DO NAS!

Statut Stowarzyszenia „Klub Strzelających Inaczej KSI”
Deklaracja Klub Strzelających Inaczej w PDF
Deklaracja Klub Strzelających Inaczej w DOC

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze statutem klubu. Ponad to prosimy o zaznajomienie się z zasadami przyjmowania do klubu.

Zarejestrować się do klubu możesz pod poniższym linkiem:
https://my.strzelamyinaczej.pl/register

By zostać członkiem należy:

  1. Zarejestrować się do bazy klubu pod linkiem https://my.strzelamyinaczej.pl/register
  2. Wpłacić składkę członkowską
  3. Wyślij na klubstrzelajacychinaczej@gmail.com potwierdzenie przelewu oraz wygenerowaną deklarację
  4. Przynieś wydrukowaną i podpisaną deklarację do klubu lub wyślij ją tradycyjną pocztą na adres klubu.

Jeżeli opłaciłeś składkę oraz wysłałeś wniosek, jesteś przyjęty. Przyjdź do klubu po kartę członka KSI (przy pierwszej wizycie na naszej strzelnicy, zabierz z sobą wypełniony oryginał deklaracji członkowskiej oraz wydrukowane potwierdzenie przelewu).
Płatności prosimy dokonywać na rachunek bankowy:

85 1140 2004 0000 3802 7593 0655

mBank

W tytule przelewu proszę wpisać KTO, ILE, ZA CO i OSOBĘ WPROWADZAJĄCĄ (jeśli jest)

np. Jan Kowalski, 240 zł i 50, składka i wpisowe, Paweł Nowak

Zasady opłat do Klubu Strzelających Inaczej

0. Jeżeli jesteś już członkiem KSI i chcesz tylko opłacić składkę roczną obowiązują następujące opłaty:
– 240 zł składki rocznej (dla osób POWYŻEJ 21 roku życia)
– 200 zł składki rocznej (dla osób PONIŻEJ 21 roku życia)

1. Osobę zapisującą się, między styczniem a czerwcem, w danym roku kalendarzowym obowiązują następujące opłaty:

-100 zł wpisowego

-240 zł składki rocznej (do końca danego roku kalendarzowego)

Na przykład: Jeśli Pan Andrzej zapisał się w marcu 2016 roku, to opłaty są następujące: 100 zł wpisowego oraz 240 zł składki rocznej ważnej do końca 2016 roku. Z początkiem 2017 roku opłaca składkę na ten rok kalendarzowy w wysokości 240 zł.

2. Osobę zapisującą się, między 1 lipca a 31 października, w danym roku kalendarzowym obowiązują następujące opłaty:

-100 zł wpisowego

-150 składki półrocznej

Na przykład: Jeśli Pan Andrzej zapisał się w październiku 2016 roku, to opłaty są następujące: 100 zł wpisowego oraz 150 zł składki półrocznej ważnej do końca 2016 roku.  Z początkiem 2017 roku opłaca składkę na ten rok kalendarzowy w wysokości 240 zł.

3. Osobę którą wprowadził do klubu, dotychczasowy członek klubu, między styczniem a czerwcem, w danym roku kalendarzowym, obowiązują następujące opłaty:

-50 zł wpisowego

-240 zł składki rocznej

Na przykład: Jeśli Pan Andrzej ma koleżankę Helenę. Pan Andrzej wprowadził Panią Helenę do klubu w marcu 2016 roku, to opłaty dla Pani Heleny są następujące: 50 zł wpisowego oraz 240 zł składki rocznej ważnej do końca 2016 roku. Z początkiem 2017 roku Pani Helena opłaca składkę na ten rok kalendarzowy w wysokości 240zł.

4. Osobę którą wprowadził do klubu, dotychczasowy członek klubu, między 1 lipca a 31 października, w danym roku kalendarzowym, obowiązują następujące opłaty:

– 50 zł wpisowego

-150 zł składki półrocznej

Na przykład:  Jeśli Pan Andrzej ma koleżankę Helenę. Pan Andrzej wprowadził Panią Helenę do klubu w październiku 2016 roku, to opłaty dla Pani Heleny są następujące: 50 zł wpisowego oraz 150 zł składki półrocznej ważnej do końca 2016 roku. Z początkiem 2017 roku Pani Helena opłaca składkę na ten rok kalendarzowy w wysokości 240 zł.

5. Osobę zapisującą się między 1 listopada a 31 grudnia obowiązują następujące opłaty:

– 0 zł wpisowego

– 100 zł składki za ostatnie dwa miesiące

Na przykład: Jeśli Pan Andrzej zapisał się w listopadzie 2017 roku, to opłaty są następujące: 0 zł wpisowego oraz 100 zł składki za ostatnie 2 miesiące danego roku, ważnej do końca 2017 roku.  Z początkiem 2018 roku opłaca składkę na ten rok kalendarzowy w wysokości 240 zł.

6. Osoby do (czyli poniżej) 21 roku życia opłaty kształtują się następująco (jeżeli w danym roku kończysz 21 lat, to opłacasz jeszcze składkę 200 zł rocznie, jeżeli kończysz 21 lat np. w sierpniu a opłacasz składkę półroczną, to druga półroczna składka także wynosi 150 zł):

-brak wpisowego

-200 zł – składka roczna (styczeń-grudzień)

-150 zł – składka półroczna(styczeń-czerwiec lub lipiec-grudzień)

Zapraszamy!

PREZES

Robert Rosa