Rezerwacje Indywidualnych szkoleń proobronnych.

W okresie do 31.01.2021 działalność klubu sportowego jest zawieszona.
Prowadzimy w tym czasie Indywidualne Szkolenie Pro-obronne z instruktorami dla klubowiczów.
Obowiązują zapisy na konkretną godzinę.

Uwaga. Stanowisko 2 na osi 15m nie ma tarczociągu. Strzelamy tylko do blach.

Okres 25-31 stycznia:
Zapisy / Podgląd