Rezerwacje Indywidualnych szkoleń proobronnych.

W okresie od 15.03.2021 działalność klubu sportowego jest zawieszona.
Prowadzimy w tym czasie Indywidualne Szkolenie Pro-obronne z instruktorami dla klubowiczów.
Obowiązują zapisy na konkretną godzinę.

Okres 12 kwietnia – 18 kwietnia:
Zapisy / Podgląd