Informacja od PZSS w sprawie licencji i patentu.

Licencja Zawodnicza

Informujemy, że od dnia 14.09.2020 nie jest wymagane dołączenie do wniosku o nadanie licencji zawodniczej jego wersji papierowej.
Licencje będą przyznawane na podstawie wniosków w wersji elektronicznej.
Wnioski złożone przed tym dniem zostaną rozpatrzone bez konieczności jego dołączania.
Wersja papierowa jest wymagana w przypadku wnioskodawców niepełnoletnich z uwagi na zgodę rodziców oraz orzeczenie lekarskie.
Ponadto przypominamy, że termin na wydanie licencji wynosi 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku przez wojewódzki związek.

 

Patenty strzeleckie

Przypominamy, że jedyną wersją wniosku o nadanie patentu strzeleckiego jest wniosek wygenerowany z Portalu Informatycznego.
Wszystkie inne nie będą honorowane przez sekretarzy komisji egzaminacyjnych.
W związku z tym prosimy o każdorazowo informowanie o tym Państwa członków oraz nie potwierdzanie przynależności na innych drukach.