Nadzwyczajne walne zebranie członków oraz kalendarz na lipiec

2018-07-15 pierwsze spotkanie godzina 8:00, drugie spotkanie godzina 8:15 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków KSI ul. Zawodników 1 Gdańsk (przy strzelnicy KSI)
Walne Zebranie Członków jesteśmy zmuszeni zrobić ze względu na konieczną zmianę komisji rewizyjnej. Dwóch członków naszej komisji rewizyjnej zrezygnowało z swoich funkcji i musimy wybrać nowe osoby.
Poniżej porządek obrad
 1. Otwarcie Zebrania,
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta,
 3. Przyjęcie porządku Zebrania,
 4. Podjęcie decyzji o dowołaniu z funkcji członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
 5. Wybór nowego składu Komisji Rewizyjnej,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie starań o nadanie Stowarzyszeniu statusu Organizacji Pożytku Publicznego,
 7. Omówienie propozycji zmian Statutu Stowarzyszenia oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu;
 8. Podjęcie uchwały o udzieleniu pełnomocnictwa ogólnego Prezesowi KSI Robertowi Rosa
 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu pełnomocnictwa ogólnego Wiceprezesowi KSI Borysowi Romanko
 10. Podjęcie uchwały o udzieleniu pełnomocnictwa ogólnego Sekretarzowi KSI Bartłomiejowi Szmit
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie Zebrania