Konkurs „Wprowadź nowego członka”

Konkurs „Wprowadź Nowego Członka”

Od 7 października do 31 grudnia 2016 wprowadź nowego członka klubu do Stowarzyszenia Klub Strzelających Inaczej. Każdy nowo wprowadzony członek to jeden los na loterii, której losowanie odbędzie się w pierwszym tygodniu stycznia 2017 roku. Im więcej Twoich losów w maszynie losowania tym lepiej! Nagrody w loterii:
1 miejsce – pistolet Glock 17, 3 gen
2 miejsce – ochronniki aktywne Impact Sport
3 miejsce – szkolenie z podstawowej lub zaawansowanej obsługi pistoletu (200 sztuk amunicji)
4 miejsce – zatyczki Peltor Combat Arms 4.1 CAE
5 miejsce – zatyczki Peltor Combat Arms 4.1 CAE
6 miejsce – koszulka Klubu Strzelających Inaczej
7 miejsce – koszulka Klubu Strzelających Inaczej
8 miejsce – naszywka Klubu Strzelających Inaczej
9 miejsce – naszywka Klubu Strzelających Inaczej
10 miejsce (kara) – wspólna pizza z zarządem Klubu Strzelających Inaczej

Dodatkowo za wprowadzenie minimum 5 członków do klubu do 31 grudnia 2016, nie płacisz składek za 2017 rok!

Od października do 31 grudnia 2016, nowy członek klubu płaci tylko 150 zł wpisowego i składek.

Krótki regulamin:
1. Nowy członek musi wpisać na ankiecie zgłoszeniowej czytelnie imię i nazwisko członka wprowadzającego.
2. W przypadku gdyby pistolet wygrała osoba nie posiadająca pozwolenia, z zakupem pistoletu poczekamy do czasu uzyskania pozwolenia przez wylosowanego szczęśliwca.
3. Wszelkie protesty rozpatruje zarząd klubu KSI.
4. Losowanie nagród odbędzie się w pierwszym tygodniu stycznia 2017 na strzelnicy KSI. Termin losowania wyznaczymy z tygodniowym wyprzedzeniem.
5. Uwzględniamy tylko nowych członków wprowadzonych pomiędzy 7 października godz 00:01 do 31 grudnia godzina 23:59 2016 roku.
6. Wprowadzony nowy członek będzie uwzględniony jeżeli złoży deklarację przystąpienia oraz opłaci 150 zł (składka+wpisowe).
7. W nowym roku każdy członek opłaca tylko składkę roczną.
8. Jeżeli w okresie trwania konkursu członek klubu KSI wprowadzi minimum 5 nowych członków, zostaje zwolniony z składki w 2017 roku.